RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo‘mitasi:

B.S.  Abdullayeva  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  ilmiy  ishlar  va  innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, p.f.d, prof.

F.R. Madraimova –  Nizomiy nomidagi TDPU yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha  birinchi prorektori, p.f.d.

A.Abdazimov – Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bо‘limi boshlig‘i, PhD

B. Nabiyev – Nizomiy nomidagi TDPU Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bо‘limi boshlig‘i, PhD

R.R.  Dorobov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  rektorining  yoshlar  masalalari bo‘yicha maslahatchisi               

X.S.  Jumaniyozov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi mudiri,s.f.n., dots.

M.A.  Sobirova  –    Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi  prof. v.b., f.f.n.

B.M.  Absattorov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi   dots.v.b,  PhD

Mas’ul muharrirlar: 

B.S. Abdullayeva

M.A. Sobirova

Published: 2023-07-02

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNI TA’MINLASHNING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI О‘RNI

Abdullayeva Barno Sayfutdinovna Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bо‘yicha prorektori

13-16

TALABA YOSHLARNI MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH RUHIDA TARBIYALASHDA HAMKORLIK MEXANIZMLARI

Madrahimova Feruza Ruzimbayevna Nizomiy nomidagi TDPU yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektori

17-21

AJDODLARIMIZ MEROSIDA MILLIY TOLERANTLIK TALQINI

Babaxodjayeva Lola Maratovna Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti dekani, t.f.d.

22-27

TOLERANTLIK TAFAKKURI: UNING TARIXIY-NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi professori v.b., falsafa fanlari nomzodi

28-33

MARKAZIY OSIYONING TABIIY-GEOGRAFIK, IJTIMOIY-IQTISODIY, LOGISTIK IMKONIYATLARINING GEOSIYOSIY JARAYONLARGA TA’SIRI

Jumaniyozov Xushnud Safoyevich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, Mamanazarov Solijon Sherzodbek о‘g‘li “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi, 203-guruh talabasi

41-47

HUSAYN VOIZ KOSHIFIYNING “AXLOQI MUHSINIY” ASARIDA BAG‘RIKENGLIK TAMOILLARI

Husayn Voiz Koshifiy, milliy meros, axloq, falsafa, bag‘rikenglik, totuvlik, “Axloqi Muxsiniy”. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri, f.f.n., dots, Alimov Akbar Norboyevich Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta о‘qituvchisi

48-51

IMOM AL-BUXORIY – “BUYUK MUHADDIS”

Qo‘chqorov Jonibek O‘tkir o‘g‘li Nizomiy nomidagi TDPU “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 201-guruh talabasi

52-56

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РЫНКАХ ТУРКЕСТАНА В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

Пустовая Елена Сергеевна Старший преподаватель кафедры “История Узбекистана” ТГПУ им. Низами

57-61

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ВАСИЛИО ВАТАТЗИ В НАЧАЛЕ XVIII ВВ

Сайдуллаев Гуламжон Авзарович Преподаватель кафедры “История Узбекистана” ТГПУ им. Низами

62-69

IX-XII ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA MADANIY YUKSALISH

Boygaziyev Tulqin Inatullayevich Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

70-74

ABDURAUF FITRAT MA’NAVIY MEROSIDA JAMIYAT VA DAVLATCHILIK TO‘G‘RISIDAGI G‘OYALAR TAHLILI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Isomiddinov Yo‘ldosh Yusubboyevich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Tabiiy ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi assistenti

75-79

AMALIY SAN’AT TARIXI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Rasulov Murad Absamatovich Nizomiy nomidagi TDPU Tasviriy san’at kafedrasi dotsenti v.b.

80-85

О‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA’MINLASHNING HUQUQIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Kozimov Azizjon Nozim о‘g‘li Mirzo Ulug‘bek nomidagi О‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yо‘nalishi 2-bosqich talabasi

86-92

ALIXONTO‘RA SOG‘UNIY MEROSI ASOSIDA JAMIYATDA MILLIY BIRLIKNI TA’MINLASH MASALALARI

Mamatqulova Ozoda Xikmat qizi Nizomiy nomidagi TDPU “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi

93-99

YOSHLARNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHDA O‘RTA ASR SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSINING О‘RNI

Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi professori v.b., falsafa fanlari nomzodi, To‘ychiyeva Zohida Abdumo‘min qizi Nizomiy nomidagi TDPU “Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

100-106

AJDODLARIMIZ MEROSINI O‘RGANISHGA YANGICHA NAZAR

Turdaliyeva Navro‘za Nurali qizi Nizomiy nomidagi TDPU “Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

107-110

GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKSTREMIZM VA TERRORIZM HODISALARI MOHIYATI VA UNGA QARSHI KURASHDA TA’LIM TIZIMI OLDIDAGI VAZIFALAR

Jumaniyozov Xushnud Safoyevich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, Abduqahhorova Gulmira Abduxalil qizi “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi, 101-guruh talabasi

111-117

GLOBALLASHHUV JARAYONINING MILLIY VA DINIY BAG‘RIKENGLIK MADANIYATI RIVOJIGA TA’SIRI

Avezova Kamola Xazratqulovna Nizomiy nomidagi TDPU “Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

118-126

PSIXOLOGIK URUSH SHAROITIDA MILLIY PSIXOLOGIK QIYOFA QURILMASIGA TAHDIDLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Atadjanov Mamirjon Yusupovich Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi

127-133

ISSUES OF YOUTH SOCIALIZATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Azimova Charos Azamatovna Senior lecturer Tashkent University of Architecture and Civil Engineering, Odilov Miroqil Azamat o‘g‘li 4th grade student of Tashkent University of Architecture and Civil Engineering

134-137

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLATLAR VA MILLIY MUNOSABATLAR

Atavullayev Mirkomil Axmadovich O‘zMU dotsent v.b. Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Xujaniyazova Dilfuza O‘ktam qizi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishi 2-kurs talabasi

138-142

MILLIY О‘ZLIKKA QARSHI QARATILGAN TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHDA YOSHLARNING О‘RNI

Darobov Rahmonjon Ravshanovich Nizomiy nomidagi TDPU rektorining yoshlar masalalari bо‘yicha maslahatchisi

143-146

JINOYATNING GLOBALLASHUVI VA UNING XALQARO HAMJAMIYAT XAVFSIZLIGIGA TAHDIDI

Jumaniyozov Xushnud Safoyevich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, Anvarova Sevinchxon Kamtarsher qizi “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi, 202-guruh talabasi

147-151

JINOYATNING GLOBALLASHUVI VA UNING XALQARO HAMJAMIYAT XAVFSIZLIGIGA TAHDIDI

Jumaniyozov Xushnud Safoyevich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, Anvarova Sevinchxon Kamtarsher qizi “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi, 202-guruh talabasi

152-156

GLOBALLASHUV SHAROITIDA G‘ARB VA ISLOM MUNOSABATLARI RIVOJINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumaniyozov Xushnud Safoyevich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, Muhammadiyev Jamshid Ilhom o‘g‘li “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi, 201-guruh talabasi

157-161

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОПАГАНДА И ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Сайдалиева Шодия Усмонкуловна Старшый преподователь Ташкентского международного университета Кимё

162-168

MILLIY О‘ZLIKKA QARSHI QARATILGAN TAHDIDLAR VA ULARNING OLDINI OLISH OMILLARI

Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna Nizomiy nomidagi TDPU professori v.b., falsafa fanlari nomzodi, Xudoynazarov Samat Xudoyberdiyevich О‘zMU dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

169-175

FAVQULODDA VAZIYATLARNI OLDINI OLISH MARKAZIY OSIYO XALQLARI TURMUSHIDAGI MUSHTARAK MANFAATLARDAN BIRI

Norboyev Abduvali Ovlaqulovich Nizomiy nomidagi TDPU “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasi katta о‘qituvchisi, Yulchiboyeva Nilufar TDPU “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yо‘nalishi 3-bosqich talabasi

176-185

MILLIY XARAKTER – MILLIY IDENTIKLIKNING О‘ZAK XUSUSIYATI SIFATIDA

Atadjanov Mamirjon Yusupovich Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi

186-193

TURLI MILLATLI OILA FARZANDLARIDA ETNIK IDENTIKLIK SHAKLLANISHINING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nuraliyeva Dildora Mamurjonovna Farg‘ona davlat universiteti Psixologiya kafedrasi psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

194-203

O‘QUVCHI YOSHLARNI MILLIY O‘ZLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TEMURIYLAR DAVRI MEROSIDAN FOYDALANISH

Murodillayev Temurbek Hamza o‘g‘li Nizomiy nomidagi TDPU, “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi, Ilmiy rahbar: f.f.n., prof. M.A. Sobirova

204-209

AXLOQIY QADRIYATLAR VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNING TARIXIY ILDIZLARI

Muxammadiyeva Oynisa Mustafoqulovna О‘zMU Fuqarolik jamiyati va huquq ta’limi kafedrasi dotsenti, falsafa fanlari nomzodi, Nazarov Ismoiljon Baxtiyor o‘g‘li “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yо‘nalishi 4- bosqich talabas i

210-213

DINIY BAG‘RIKENGLIKNING TA’MINLASHDA MILLIY IDENTIKLIK MASALASI

Doniyarova Dilsoʻz Orziqul qizi Nizomiy nomidagi TDPU “Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi” yoʻnalishi 103-guruh talabasi, Ilmiy rahbar: B. Absattorov

214-221

TOSHKENT SHAHRI OILAVIY MAROSIMLARI: TRANSFORMATSION JARAYONLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR

Shonazarova Nargiza Qaxramonovna Nizomiy nomidagi TDPU Ijtimoiy fanlar kafedrasi о‘qituvchisi

222-228

TALABALARDA G‘OYAVIY-MAFKURAVIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xо‘jayev Munis Otaboyevich, Eshpо‘latov Olimjon Tо‘lkin о‘g‘li, Kenjayev Maksud Negmat о‘g‘li

356-364

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБДУЛЛЫ АВЛОНИЙ

Садыкова Албинв , Мусаходжаева Дилбар

445-461