KO‘P MILLATLI JAMIYATDA TOLERANTLIK, BAG‘RIKENGLIKNING USTUVORLIGINI TAMINLASHDA MILLIY IDENTIKLIK MUAMMOSINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI
Vol. 1 No. 1 (2023)

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI


Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo‘mitasi:


B.S.  Abdullayeva  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  ilmiy  ishlar  va  innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, p.f.d, prof.


F.R. Madraimova –  Nizomiy nomidagi TDPU yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha  birinchi prorektori, p.f.d.


A.Abdazimov – Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bо‘limi boshlig‘i, PhD


B. Nabiyev – Nizomiy nomidagi TDPU Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bо‘limi boshlig‘i, PhD


R.R.  Dorobov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  rektorining  yoshlar  masalalari bo‘yicha maslahatchisi               


X.S.  Jumaniyozov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi mudiri,s.f.n., dots.


M.A.  Sobirova  –    Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi  prof. v.b., f.f.n.


B.M.  Absattorov  –  Nizomiy  nomidagi  TDPU  “Ma’naviyat  asoslari  va  huquq ta’limi” kafedrasi   dots.v.b,  PhD


Mas’ul muharrirlar: 


B.S. Abdullayeva


M.A. Sobirova

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI
Vol. 1 No. 1 (2023)

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari


To‘plam Buxoro davlat pedagogika institutining 2023-yil 6-martdagi kengash qaroriga hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi 118-sonli buyrug‘iga asosan 2023-yilning 19-may kunida “Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tuzildi.


Маs’ul muharir:

M.J. Saidova  - pedagogika fanlari doktori, dotsent


Taqrizchilar:

B.R. Adizov   - pedagogika fanlari doktori, professor


N.T. Tosheva - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent