UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA BIOLOGIK TA’LIMNING ROLI

Main Article Content

NASIROVA SHAHLO QUTBIDDINOVNA

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimida biologik ta’limning roli
haqidagi ma’lumotlar bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
NASIROVA SHAHLO QUTBIDDINOVNA. (2023). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA BIOLOGIK TA’LIMNING ROLI . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 7–15. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2503
Section
Articles