Published: 2023-01-01

БУГУНГИ КУН ЎҚИТУВЧИСИНИНГ КАСБИЙ КОМПИТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Атаджанова Севара Бекмуратовна , Абдурахмонова Зебо Юлдошевна , Рахманова Саодат Акмал қизи

100-104

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI BANDLIKNI VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDGI O’RNI

B. Muhammadjonov , Shamsitdinov Mirsaid Azmiddin o`g`li , Nosirov Husniddin Xusanboy o`g`li

136-144

SHADOWING IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION!

Asomiddin Djumayev Nizomitdinovich , Salieva Zarrina Ilkhomovna

154-160

PISA testi

Mamurova Sanobar Bahodirovna , Bobomurodov Farmon Ochilovich, Qoilova Kulsunm Hasanovna

165-167

KIMYO FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Shamsiddinov Muxammadjon Ziyavidinovich, Abdumalikova Shirin Baxtiyor qizi

202-207