O’QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O’QITISH METODIKASI

Main Article Content

Uteshova Nargiza

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida fizika fanini
o’qitishda sinflar darajasida o’quvchilar fikrlash doirasidan kelib chiqqan holda
innavatsion va interfaol usullardan foydalish haqida bayon qilinadi.

Article Details

How to Cite
Uteshova Nargiza. (2023). O’QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O’QITISH METODIKASI . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 30–36. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2507
Section
Articles