BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA

Main Article Content

Ikromova E'zoza

Abstract

Annotatsiya: Maqolaning asosiy mazmunida kopetentsiyaviy yondashuv
asosida biologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish va zamonaviy
pedagogik texnalogiyalarning qo'llanishida va umumiy o'rta ta`lim maktablarida
biologiya fani o'qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish
imkoniyanlari, biologiya fanini o'qitish shakllarini kompetentsiyaviy yondashuv
asosida tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Article Details

How to Cite
Ikromova E’zoza. (2023). BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 39–41. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509
Section
Articles