ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Main Article Content

Нуриддинов Ахмад Мухаммадиевич

Abstract

Ҳозирги кунда жамиятимизнинг барча соҳаларида сиѐсий, ижтимоий,
иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилаѐтганлиги, мамлакатимизда фуқаро
муҳофазасини таъминлаш, аҳоли ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген
хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш, хорижий мамлакатлар
тажрибасини амалда қўллай олиш бўйича билим ва кўникмаларни ўрганишни
тақазо этмоқда. Мақолада ―Ҳаѐт фаолияти хавфсизлиги‖ дарсларида таълим
олувчиларни фаоллаштиришга йўналтирилган интерфаол усуллардан
фойдаланган ҳолда ўзлаштириш даражасини ўсишига эришиш, ушбу соҳадаги
хориж тажрибаси бўйича фикрлар юритилган.

Article Details

How to Cite
Нуриддинов Ахмад Мухаммадиевич. (2023). ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 42–51. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2510
Section
Articles