O’QUVCHILARNI KASB TANLASHLARIGA PSIXOLOGIK KO'MAKLASHISH

Main Article Content

Ravshanova Madina Davlatovna

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning kasb tanlash muammolari va
ularga psixologik yordam ko'rsatish haqida ma'lumot berilgan.

Article Details

How to Cite
Ravshanova Madina Davlatovna. (2023). O’QUVCHILARNI KASB TANLASHLARIGA PSIXOLOGIK KO’MAKLASHISH . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 92–95. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2518
Section
Articles