BЕNCHMARKING ASOSIDA MAHALLIY AVTOMOBILSOZLIK SANOATINING SAMARDORLIGINI ANIQLASH VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING DASTURIY TA’MINOTINI ISHLAB CHIQISH

Main Article Content

Karimov Norboy G‘aniyevich
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi
Saydullayev Shaxzod Sherzodovich

Abstract

Annotatsiya: Maqolada mahalliy avtomobilsozlik sanoatining samardorligini
aniqlash va raqobatbardoshligini oshirishning dasturiy ta’minoti hamda avtosanoat
korxonalarining raqobatbardoshlilik qobiliyatini oshirish uchun benchmarkingdan
foydalanish masalalari o‘rganilgan. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirish uchun
uchun dasturiy ta’minotlardan qay darajada foydalanish va ularni amalga oshirish
mexanizmlari yoritib berilgan.

Article Details

How to Cite
Karimov Norboy G‘aniyevich, Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, & Saydullayev Shaxzod Sherzodovich. (2023). BЕNCHMARKING ASOSIDA MAHALLIY AVTOMOBILSOZLIK SANOATINING SAMARDORLIGINI ANIQLASH VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING DASTURIY TA’MINOTINI ISHLAB CHIQISH . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 121–130. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2525
Section
Articles