FAZOVIY JISMLARNI OʻQITISHDA GEOGEBRA DASTURIDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Eshqobulova Charos Oʻroq qizi

Abstract

Annotatsiya: Maqolada matematika darslarida axborot-kommunikatsion
texnologiyalarini qo'llanilishi, avzalliklari bayon qilingan. "GeoGebra" maxsus dasturi
yordamida uch o'lchovli grafiklarni tuzish, murakkab geometrik jismlar va ularning
birikmalarining modellarini yaratish ekranda aylantirib ko'rsatib berilgan.

Article Details

How to Cite
Eshqobulova Charos Oʻroq qizi. (2023). FAZOVIY JISMLARNI OʻQITISHDA GEOGEBRA DASTURIDAN FOYDALANISH . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 145–149. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2528
Section
Articles