Published: 2023-06-16

MUSTAQILLIK DAVRIDA ILM-FAN MADANIYATI TARAQQIYOTI

Mamasultonova Tillaxon , Nishonova Shahnoza Tashkenbayevna

98-103

AVTOMOBIL YO‘LLARNI QURISH JARAYONIDA ZICHLASH TEXNOLOGIYASI

Qulmamatov Romazon Juma o‘g‘li , Almardonov Mirislom Otabek o‘g‘li

113-115

NOUN TO VERB CONVERSION MODEL IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Badirova Dilfuza Asamatdinovna , Abdusharipova Madina Baxtiyorovna

142-145