Published: 2023-09-06

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ЗЕРКАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА

Шоева Розахон Исмаилжановна , Shoeva Rozakhon, Джалилова Малика Шухратовна

12-22

SALAT BARGINI MORFOLOGIK, BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Ravshanbek Xoliqov Ikromjon o‘g‘li , Bahriddin Husanov Baxtiyorjon o‘g‘li

59-61

YANGI HAYOT UCHUN, YANGI O’ZBEKISTON UCHUN!

Rashidova Gulasalxon Nodirovna , Shernazarova Dilnoza Shuxrat qizi, Xudoyberdiyeva Nilufarbonu Shavkat qizi

62-64

ASSESSMENT OF QUALITY ADHESION OF INDIVIDUAL ZIRCONIUM PINS TO THE SURFACE OF THE ROOT OF THE TOOTH

Avzal N. Akbarov , Rakhmatulla N. Nigmatov, Nigora R. Nigmatova, Jamila Urazaliyeva Alimbayevna

113-118

22 МАРТ - ҲАЛҚАРО СУВ КУНИ

Ҳамидова Ситора Муҳаммаджоновна, Эргашев Шохрухбек Шуҳратжон ўғли

129-133

СУҒОРИШ НАСОС СТАНЦИЯЛАРНИНГ СУВ ҚАБУЛ ҚИЛИШ БЎЛИНМАЛАРИДА ЛОЙҚА ЧЎКИШИ

Ҳамидова Ситора Муҳаммаджоновна, Эргашев Шохрухбек Шуҳратжон ўғли

134-141

МАШИНАЛИ СУҒОРИШ ТИЗИМЛАРИДАГИ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ ИШ РЕЖИМИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Ҳамидова Ситора Муҳаммаджоновна, Эргашев Шохрухбек Шуҳратжон ўғли

142-147

НАСОС СТАНЦИЯЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Ҳамидова Ситора Муҳаммаджоновна, Эргашев Шохрухбек Шуҳратжон ўғли

163-165