Published: 2023-06-08

ILMIY USLUBGA OID MATNLARDA MODUSNING IFODALANISHI

Mahmudova Guliruxsor Bahriddin qizi , Hakimov Muhammadjon

78-83

TARJIMANI O‘QITISHDAGI QIYINCHILIKLAR

Orunbayeva Uminiso Sharabidinovna, Tursnova Xurshida Erkinovna

142-146