Published: 2023-10-03

TIL IMPERIALIZMI VA O‘ZBEK TILI

Sobirov Abdulhay Shukurovich, Sobirov Abdulhay Shukurovich

74-80

XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING SAMARALI USULLARI (NEMIS TILI)

Рахматова Дилнавоз Абдимурадовна

125-128