O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-039 raqam bilan 2020-yil avgustdan ro‘yxatga olingan

ISBN 978-9943-6663-3-7

 

Vol. 50 No. 1 (2023): USTOZLAR UCHUN_50-son_1-qisim

Published: 2023-11-04

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA JADVALDAN TASHQARI KO’PAYTIRISH VA BO’LISHNI O’RGATISHNING MAZMUN, SHAKL VA VOSITALARI

Qoraqalpog’iston Respublikasi Taxtako’pir tumani 19-sonli maktabning boshlang’ich sinif o’qituvchisi

2-6

BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA AKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Samarqand viloyati, Samarqand shahar 42 umumta'lim maktabi Biologiya fani o'qituvchisi

7-12

BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDATA'LIMIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi

13-17

RUS TILI FANINI O'RGANUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KASBIY KOMPONENTLARDAN TO'G'RI FOYDALANISH

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab rus tili fani o'qituvchisi

18-24

O'QITISH JARAYONIDA BIOLOGIYA DARSLARINI TO'G'RI TASHKIL ETISH VA TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi

25-31

O’ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab ona tili fani o'qituvchisi

32-34

YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALARNING UMUMIY XOSSALAR

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab kimyo fani o'qituvchisi

35-39

TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab informatika fani o'qituvchisi

40-44

QUYOSH SISTEMASIDAGI BOSHQA OSMON JISMLARI. KOSMONAVTIKA

Andijon viloyati Marhamat tumani 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

45-48

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab informatika fani o'qituvchisi

49-53

BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI CHIROYLI YOZUV MALAKASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI.

Quva tumani 5-umumiy oʻrta taʼlim maktabi boshlangʻich sinf oʻqituvchisi

58-63

GEOGRAFIYA FANINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI

Xorazm viloyati Hazorasp tumani 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining Geografiya va iqtisod fani o'qituvchisi

64-67

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

студентка 4- курса, филологического факультета АГУ

68-73

View All Issues