Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

To‘plam Buxoro davlat pedagogika institutining 2023-yil 6-martdagi kengash qaroriga hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi 118-sonli buyrug‘iga asosan 2023-yilning 19-may kunida “Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tuzildi.

Маs’ul muharir:

M.J. Saidova  - pedagogika fanlari doktori, dotsent

Taqrizchilar:

B.R. Adizov   - pedagogika fanlari doktori, professor

N.T. Tosheva - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Published: 2023-06-22

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ

Барахова Роза Курбаналиевна , Камбарова А.О

64

EFFECTIVENESS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING IN HELPING A PERSON

Duisekova Maria Toibekovna , Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

70

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF A SCHOOL PSYCHOLOGIST

Zheldibayeva Aisha Madibekovna , Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

75

АБАЙ ИЖОДИЙ МАКТАБИ ВА УНИНГ ҲАЁТБАХШ ТАЪСИРИ

Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович , Якубов Исламжон Ахмеджанович , Калдыгозова Сандугаш Еркинбековна

92

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QISH KITOBLARIDA TOPISHMOQLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Safarova Nigora Oxunjonovna, Yusupova Mexrigul Asrorovna

104

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Nusratova Shahnoza Ibodullayevna, To‘ymurodova Nilufar

114

INTERACTIVE METHODS FOR TEACHING ENGLISH IN THE KINDERGARTEN

Inoyatova Dilnoza Ilhomovna, Zakiryayeva Malika Azizovna

141

EKOLOGIK TARBIYANING TARIXIY ILDIZLARI HAMDA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Niyazova Sitora Davronovna, Ergasheva Gulzoda Baxtiyorovna

155

ЗАДАЧА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СОЗРЕВАНИЯ

Рахмонова Гуллола Шавкатовна, Халимова Зарнигор Толмас қизи

162

MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA’LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI

Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna , Islomova Mehriniso Mirzoyevna

163

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O‘STIRISHNING ILMIY- NAZARIY AHAMIYATI

Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna , Matniyozova Shohida Bahodir qizi

168

BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA MEHNAT TARBIYASINING MAQSADI VA VAZIFALARI

Rajabova Iroda Hamidovna , Ismoilova Sevara O‘tkir qizi

179

GERPETOBIONT QO‘NG‘IZLARNING MAVSUMIY FAOLLIGI

Alimova Luiza Xalilovna, Xalimov Fazliddin Zakirovich

191

O‘QUVCHILARNI KREATIVLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Bobomurodova Latofat Elmurodovna , Urokboyeva Sarvinoz Olim qizi

196

TANQIDIY FIKRLASH VA UNING RIVOJIGA TA’SIR ETUVCHI BA’ZI OMILLAR

Qo‘ldoshev Rustambek Avezmurodovich, Alimova Mavluda Adiz qizi

198

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BADIIY ASAR USTIDA ISHLASH

Botirova Gulchehra To‘lqin qizi

200

ГАП – ТИЛНИНГ ҲАРАКАТДАГИ ҲАЁТИ

Айтбаев Дилшодхўжа Темирбаевич , Сайфуллаева Перизат Қобилжон қизи

229

BOSHLANG‘ICH TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Ilyasova Dilshoda Akmal qizi , Masharipova Umida Abduvoxidovna

252

BADIIY MATN TAHLILI ORQALI UNI IDROK QILISH KO`NIKMASINI SHAKLLANTIRISH AN’ANALARI

Nishonova Nigora Azamatovna, Ziyodulloyeva Sadoqat Murodullayevna

270

BIR HIKOYA TAHLILI

Qayumova Maqsad

276

O‘QITISHGA YONDASHUVLAR

Sodiqova Yulduz Kamolovna , Umarova Feruza

283

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сайфуллаева Нозима Баходировна

292

XITOY XALQ ERTAKLARIDA TOSHBAQA OBRAZI

Shahnoza Nurmatova Akbarovna

292

BOLALAR ADABIYOTI SO‘Z SANʼATI VA TARBIYA VOSITASIDIR

Kurbanova GulzodaYunusovna , Toʻxtayeva Oʻgʻiloy

299

BOLALAR FOLKLORI VA BADIIY ADABIYOT

Xurshida Hamroqulova

301

PO‘LAT MO‘MIN – BOLALARNING SUYUKLI SHOIRI

Kurbanova GulzodaYunusovna , Rayimboyeva Ferangiz

327

ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Заирова Нигора Бахтияровна , Иванова Арина Александровна

329

НУТҚ ВА ЁЗУВ САВОДХОНЛИГИ МУАММОСИ – ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Самарова Шохиста Рабиджановна , Мейлиева Мўътабар Сайфуллаевна

337

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Попова Юлия Юрьевна , Игамбердиева Камола Шухратовна

347

DIZARTRIYALI BOLALARDA HARAKAT BUZILISHLARI

Raxmatova Gulnoraxon Po‘latxonovna

349

QUYI ZARAFSHON HUDUDI QORATANLI QO‘NG‘IZLARI FAUNASINING EKOLOGO-FAUNISTIK TAVSIFI

Alimova Luiza Xalilovna , Xalimov Fazlitdin Zakirovich

351

SHE’RIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH

Shodmonqulova D. X. , Sayfullayeva A.R.

355

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Abutova Shohista O‘mirbek qizi , Nizomova Malika

372

ONA TILI VA OʻQISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIY-OMMABOP ASARLARNI OʻRGATISH METODIKASI

Abdullayeva Feruza Nurillayevna , Avazova Feruza Akmal qizi

376

O‘ZBEK NASRIDA MAQOL SAN’ATI

Azimova Gulmira Zokir qizi

439

1- SINF ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING TASNIFI

Ulug‘murod Sultonovich Amonov , Eshonqulova Malika Zayniddin qizi

443

FINLANDIYA TA’LIM TIZIMIDA MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI

Hakimova Marjona Iskandarzoda , Akramova Lola Ulmasovna

445

O‘ZBEK TILI NUTQ MADANIYATINING SHAKLLANISHIDA O‘XSHATISHLARNING QO‘LLANILISHI

Safarov Firuz Sulaymonovich , Istamova Nasiba Amrillo qizi

447

BOTH CREATIVE AND TEACHER

Amonov Ulug‘murod Sultonovich , Saparova Shahlo Ramazonovna

461

STEAM METODIKASINING ILMIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI

Bobomurodova Latofat Elmurodovna , Elmurodov Ramazon Erkin o‘g‘li

492

EGALIK QO‘SHIMCHALARINI O‘QITISHDA SO‘ZNI TEJAB ISHLATISHNI O‘RGATISH

Safarov Firuz Sulaymonovich , Haydarova Adiba Anvarovna

550

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA O‘QISH VA YOZISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Kenjayeva Muhayyo Abdumurodovna , Normurodova Nigora Erkin qizi

560

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Yoqubova Hilola Asrorjon qizi , Yoqubova Bonuoy Alisher qizi , D.B. Axmedova

562

WAYS TO PREVENT DISAGREEMENTS AND SUICIDAL BEHAVIOR IN STUDENTS

Togaeva V. B , Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

613

THE ESSENCE OF CORRECTING CONFLICTS IN DIFFICULT CHILDREN’S RELATIONSHIPS

Sultanov Raushan Asykbayevna , Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

621

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES

Dzhamashova Gulnur Ablakhatovna , Dzhumaev Mamanazar Irgashevich professor

628

THE ACTIVITY OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST IN MODERN SCHOOLS

Utebayeva Aliya Tulkibayevna , Dzhamashova Gulnur Ablakhatovna

631

BOSHLANG‘ICH SINF “TABIIY FANLAR” DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

G‘.M. Sayfullayev , G. Hakimova, S. O‘ktamova, M. Qosimova, N. Ergasheva

636

IJTIMOIY TARMOQLARDAN TO‘G‘RI MAQSADDA FOYDALANISH ORQALI MEDIAMADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Bo‘riyeva Shaxnoza Inat qizi

658

BOSHLАNG‘ICH SINFLАRDА VАQTGА OID TUSHUNCHАLАRNI O‘RGАTISH MЕTODIKАSI

Muxаmmedovа Muаttаr Iskаndаr qizi , Fаyzullаyevа Sаrvinoz Nаbi qizi

663

INKLYUZIV TA’LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR

Shoxista Shodiyevna Nizomova , Ubaydullayeva Pokizabonu Qahramon qizi

673

INNOVATIVE AND INCORPORATING WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRESCHOOL EDUCATION

Eshim Mardanov , Nafosat Salimova , Lobar Abdusaidova

675

BOLA RIVOJLANISHI SOXALARINING KOMPETENSIYALARI

Sodiqova Yulduz Kamolovna , Osomiddinova Zuxra

677

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Нисанбаева Акмарал Калдибаевна , Адильбекова Женискуль Куандыккызы

698

ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

Турдиева Нигора Саидовна , Акрамова Умида Исмаиловна

728

INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH

Isomiddinova Nozima Nazir qizi , Saidova Zakira Tolibovna

736

JАHON VА O’ZBEK MАSАLCHILIGI TАRIXIGА BIR NАZАR

Jo‘rayeva Oliya Usmonovna , Avliyoqulova Nasiba Choriyevna

774

ANALYTICAL METHODS OF PROVERBS IN CHILDREN'S LITERATURE

Khaitov Khamza Akhmadovich , Sharopova Gulnigor Badriddinovna

775

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОПОНИМОВ.

Файзуллаев М. Б., Назарова Ш.

788

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O‘QITISH METODIKASI

Zaripov Nozimbek Nayimovich, Hasanov Behzod Normurot o’g’li , Protasov Yorqinjon Yoqubjon o‘g‘li

791